top of page
Iniciativas educativas nas prisións galegas

12:30 a 12:55 - Habilidades sociais e desenvolvemento persoal

 • Auto-te. Habilidades sociais e preparación á liberdade. Asociación Érguete Vigo.

 • Educación sexo-afectiva e hábitos de vida saudables. Comité Antisida de A Coruña.

 • Terapia asistida con animais. Globus Natura e TerOcu.

 • Habilidades comunicativas no entorno penitenciario. Voluntaria Plan de Animación Sociocultural de Monterroso.

12:55 a 13:25 - Inserción sociolaboral e traballo por colectivos

 • Incorporación laboral con persoas privadas de liberdade. Fundación Érguete.

 • Paso a paso, itinerarios de inserción sociolaboral. Asociación Aliad Ultreia.

 • Mírate, programa de xénero, autocoidado e identidade. Asociación Érguete Vigo.

 • Programa de formación e integración social con mocidade. Asociación Érguete Vigo.

 • Programa de atención integral a enfermos mentais (PAIEM). Alume Saúde Mental.

13:25 a 13: 45 - Formativas e escolares

 • Programa de competencias educativas e TACA. Asociación Socioeducativa para la Educación (ASEDUC).

 • Proxecto Grundtvig. Desenvolvemento sustentable para todos e Don't waste food. EPA Monterroso.

 • Menos é máis. Charlas en centros educativos. CP Bonxe.

13:45 a 14:10 – Cultural e ocupacional

 • Voluntariado en prisión. Aliad Ultreia e Grupo de investigación SEPA da USC.

 • Podcasting e Tecnoloxía e software libre en centros penitencairios. Asociación Melisa.

 • Armonía2. Voluntaria do Plan de Animación Sociocultural de Monterroso.

 • Ciclo de cine. Voluntarias do Plan de Animación Sociocultural de Monterroso.

14:10 a 14:30 - Debate

bottom of page